Mmmm..... cookies...

Målsætninger

Lejerbo Faxe skal være et godt sted at bo!

 

 

 • Tilfredse beboere
 • Vi skal have gode boliger via en god vedligeholdelse
 • Der skal løbende følges op på vedligeholdelsesreglementerne i de enkelte afdelinger
 • Vi skal have focus på omhyggelige flyttesyn, der tager hensyn til både afdelingerne og de fraflyttede lejere
 • Planlægge gode omgivelser: Plads til liv - plads til børn
 • Vi skal bygge gode og billige boliger
 • Afdelingsbestyrelserne skal aktiveres og engageres, både gennem kurser og møder
 • Afdelingsbestyrelserne orienteres gennem nyhedsbreve ca. 2 gange årligt
 • Organisationen skal hjælpe afdelingsbestyrelserne
 • Vi skal styre økonomien i afdelingerne: store huslejestigninger skal undgås samtidig med at vi skal sikre de fornødne henlæggelser
 • Der skal finde et godt og konstruktivt samarbejde sted mellem varmemestre og administration
 • Der skal hele tiden være focus på, om afdelinger kan sammenlægges
 • Vi skal tænke i: miljø - affaldssortering - grønne områder -materialevalg – håndværkere

 

 

Ovenstående målsætninger er vedtaget på organisationsbestyrelsesmødet, tirsdag den 10. juni 2008